Jurnal Maklumatika Vol.1 No.2 (2015)

					View Jurnal Maklumatika Vol.1 No.2 (2015)

Publikasi Ilmiah Informatika atau Jurnal Maklumatika diterbitkan oleh LPPM Sekolah Tinggi Teknologi Informasi (STTI) NIIT Jakarta. Jurnal maklumatika bertujuan untuk menyalurkan pemahaman tentang pengetahuan dan kemajuan teknologi informasi yang berupa hasil dari penelitian lapangan, laboratorium maupun studi pustaka. Jurnal maklumatika ini terbit satu tahun dua kali atau satu kali tiap semester yaitu bulan Januari dan Juli dengan mempublikasikan tulisan-tulisan ilmiah yang berisi gagasan, konseptual, kajian kepustakaan dan aplikasi.

Published: 31-01-2016

Articles