1.
Ushud AAA. Perancangan Aplikasi Pin In Menggunakan Appsheet Dan Google Sheets. Maklumatika [Internet]. 2024 Jan. 24 [cited 2024 Apr. 15];11(1):1-11. Available from: https://maklumatika.i-tech.ac.id/index.php/maklumatika/article/view/253