Ushud, A. A. A. “Perancangan Aplikasi Pin In Menggunakan Appsheet Dan Google Sheets”. Jurnal Maklumatika, vol. 11, no. 1, Jan. 2024, pp. 1-11, https://maklumatika.i-tech.ac.id/index.php/maklumatika/article/view/253.