[1]
A. A. A. Ushud, “Perancangan Aplikasi Pin In Menggunakan Appsheet Dan Google Sheets”, Maklumatika, vol. 11, no. 1, pp. 1–11, Jan. 2024.