[1]
N. Sadikin and A. Fatih, “PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI JARINGAN HOTSPOT BERBASIS MIKROTIK PADA PT. BANK XYZ”, Maklumatika, vol. 7, no. 2, pp. 191–202, Jan. 2021.