Sadikin, N. and Mahardika, M. S. (2024) “Implementasi Keamanan Server Domain Controller Active Directory Domain Services terhadap Berbagai Threat dan Attack”, Jurnal Maklumatika, 11(1), pp. 12–21. Available at: https://maklumatika.i-tech.ac.id/index.php/maklumatika/article/view/254 (Accessed: 19 April 2024).