Ushud, A. A. A. (2024) “Perancangan Aplikasi Pin In Menggunakan Appsheet Dan Google Sheets”, Jurnal Maklumatika, 11(1), pp. 1–11. Available at: https://maklumatika.i-tech.ac.id/index.php/maklumatika/article/view/253 (Accessed: 15 April 2024).