Sadikin, N. and Fatih, A. (2021) “PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI JARINGAN HOTSPOT BERBASIS MIKROTIK PADA PT. BANK XYZ”, Jurnal Maklumatika, 7(2), pp. 191–202. Available at: https://maklumatika.i-tech.ac.id/index.php/maklumatika/article/view/113 (Accessed: 18 May 2024).