Sari, Marliana, and Nanang Sadikin. 2024. “Solusi Penyimpanan Data Menggunakan ISCSI Target Server Dan ISCSI Initiator Sebagai Alternatif Perangkat Storage Area Network Di Jaringan Local Area Network”. Jurnal Maklumatika 11 (1):22-31. https://maklumatika.i-tech.ac.id/index.php/maklumatika/article/view/260.