Ushud, Achmad Aditya Ashadul. 2024. “Perancangan Aplikasi Pin In Menggunakan Appsheet Dan Google Sheets”. Jurnal Maklumatika 11 (1):1-11. https://maklumatika.i-tech.ac.id/index.php/maklumatika/article/view/253.