Ushud, A. A. A. (2024). Perancangan Aplikasi Pin In Menggunakan Appsheet Dan Google Sheets. Jurnal Maklumatika, 11(1), 1–11. Retrieved from https://maklumatika.i-tech.ac.id/index.php/maklumatika/article/view/253