Sadikin, N., & Fatih, A. (2021). PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI JARINGAN HOTSPOT BERBASIS MIKROTIK PADA PT. BANK XYZ. Jurnal Maklumatika, 7(2), 191–202. Retrieved from https://maklumatika.i-tech.ac.id/index.php/maklumatika/article/view/113