(1)
Ushud, A. A. A. Perancangan Aplikasi Pin In Menggunakan Appsheet Dan Google Sheets. Maklumatika 2024, 11, 1-11.