(1)
Sadikin, N.; Fatih, A. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI JARINGAN HOTSPOT BERBASIS MIKROTIK PADA PT. BANK XYZ. Maklumatika 2021, 7, 191-202.