[1]
Ushud, A.A.A. 2024. Perancangan Aplikasi Pin In Menggunakan Appsheet Dan Google Sheets. Jurnal Maklumatika. 11, 1 (Jan. 2024), 1–11.