Muhammad Bagir. ‚ÄúPERBANDINGAN KINERJA API MICROSERVICE PADA JAVA SPRINGBOOT 3 MENGGUNAKAN GRAALVM DAN JVM PADA SERVER MESIN KUBERNETES‚ÄĚ. JI-Tech, vol. 19, no. 2, Desember 2023, hlm. 33-38, https://maklumatika.i-tech.ac.id/index.php/ji-tech/article/view/263.