Rachman, A. F., M. I. Shalahudin, and F. A. Radifa. “Implementasi Website Full-Stack Menggunakan Teknologi Next.Js, React, Dan Sanity”. Jurnal GENIEMAS: Generasi Teknologi Melayani Masyarakat, vol. 2, no. 2, Aug. 2023, pp. 19-22, https://maklumatika.i-tech.ac.id/index.php/geniemas/article/view/243.